De Geitenboerderij

Wij waren biologische geitenmelkers. Dat hield in dat wij geen pesticiden of kunstmest gebruikten en onze dieren een zo natuurlijk mogelijke omgeving boden. Dat betekende ook dat wij de lammetjes bij de moeder lieten lopen na de geboorte. Op die manier wisten we zeker dat het lammetje precies de juiste hoeveelheid melk kreeg in precies de juiste samenstelling. Onze ervaring was dat de lammeren dan veel gezonder waren.

De melkerij was ook onderhevig aan kwaliteitseisen. Zo voldeden wij aan de eisen van Kwaligeit van de NGZO en werden wij daarop gecontroleerd door Qlip.

Geiten produceerden mest, en die mest was weer voedsel voor het land. Om de cirkel rond te maken hadden wij een samenwerkingsovereenkomst met Boer Ted in Middenmeer. Hij kreeg onze mest en daarvoor teelde hij weer grasklaver voor onze geiten. Op die manier belastten wij het milieu zo min mogelijk. En dat was weer goed voor Mens en Dier.

Wil je meer weten over biologische bedrijfsvoering en de regels? Kijk dan op de site van www.skal.nl. Door Skal werden wij jaarlijks gecontroleerd op de Biologische bedrijfsvoering.

De geitenmelk werd geleverd aan Organic Goat Cooperation. Twee keer in de week werd de tank leeggemaakt. Ook de OGC controleerde de geleverde melk op vet/eiwit/lactose (samenstelling) en op kiemgetal, celgetal, reinheid enz. Voor het 2e jaar op rij hadden we een certificaat voor 1e klas geleverde.

IMG_5921