Coaching

Onze laagdrempelige Coaching is bij uitstek geschikt om te gebruiken als je vastloopt in het dagelijkse leven om de knoop te ontwarren en de draad weer op te pakken. Veelal gebeurt dit door inzicht te krijgen in het eigen gedrag en daar positieve veranderingen in aan te brengen. Ook is coaching bij uitstek geschikt om de eventuele wachttijd bij een andere instantie te overbruggen om escalatie van problemen te voorkomen. Het geeft rust en u heeft zelf de autonomie over de coaching.

  • begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling
  • Neuro Linguïstisch Programmeren
  • Wachttijdoverbrugging

Complementaire psychosociale therapie

Complementaire psychosociale therapie is een aanvulling op een bestaande, reguliere, therapie waarvan u al dan niet gebruikt maakt. Wanneer een client psychische en/of sociale problemen ervaart helpt de complementair psychosociaal therapeut de client om zijn gevoelens vollediger te ervaren, zijn gedachten te verhelderen en zijn gedrag effectiever te maken. Boerderij de Groene Hoeve werkt samen met Praktijk-Wildschut.

Doelgroepen

Boerderij de Groene Hoeve biedt voor diverse doelgroepen een passende begeleiding. Mensen kunnen mee – en samenwerken aan activiteiten op het centrum en zo ontwikkelen/re-integreren en participeren. Daarnaast kunnen onze cliënten weer tot zichzelf komen midden in de natuur en tussen de dieren.

Doelgroepen dagbesteding:

 • (Jong) volwassenen vanaf 10 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek, ex-verslaving, psychische, emotionele problemen, gedragsproblemen
 • (Jong) volwassenen uit de kwetsbare doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (zie ook leerwerktraject)
 • (Jong)volwassenen met chronische aandoeningen onder andere PTSS, burn-out,  depressiviteit, overspannenheid
 • Ouderen met een hulpvraag

Doelgroepen Ambulante / Individuele begeleiding

 • Mensen met psychische/mentale klachten: PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), diverse angsten, trauma’s, depressies, burn-out, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, ADHD, autisme, LVB.

Als tijdens de intake of later in het traject blijkt dat de deelnemer niet past binnen de doelgroep van Boerderij de Groene Hoeve, vindt er een gesprek plaats. Indien Boerderij de Groene Hoeve niet de juiste plaats is voor de deelnemer, wordt er samen met de gemeente/zorgkantoor en andere betrokkenen gekeken naar een geschikte dagbesteding voor de deelnemer. De continuïteit van zorg is ten alle tijden leidend.

Meer informatie over de doelgroepen:

Deelnemers die buiten de doelgroep van Boerderij de Groene Hoeve vallen:

 • Deelnemers die geen begeleiding accepteren;
 • Deelnemers die roken/middelen gebruiken in de gebouwen;
 • Deelnemers die dwalend gedrag vertonen;
 • Deelnemers die afhankelijk zijn van zorg bij de toiletgang;
 • Deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel / rollator;
 • Deelnemers jonger dan 10 jaar: Dit geldt voor ieder vorm van zorg die wordt aangeboden;
 • Deelnemers die zwaar psychiatrisch ziek zijn;
 • Ex-gedetineerden;
 • Deelnemers met seksueel afwijkend gedrag of bekend met seksuele delicten;
 • Deelnemers die agressief gedrag vertonen;
 • Deelnemers met verslaving aan hard drugs;
 • Deelnemers die een gevaar vormen voor zichzelf of voor de groep;
 • Deelnemers die grensoverschrijdend gedrag vertonen;
 • Deelnemers die werk weigeren zonder schriftelijk bewijs van een arts of instelling waarop staat dat een deelnemer om lichamelijke of geestelijke reden bepaalde werkzaamheden niet kan verrichten;
 • Deelnemers die uitsluitend door alleen mannen of vrouwen begeleid kunnen worden.

Deelnemers die aangemeld worden voor dagbesteding, ambulante- of individuele begeleiding, worden niet toegelaten als zij buiten de doelgroep van Boerderij de Groene Hoeve vallen.

Interesse in een plek binnen de geboden mogeijkheden stuur een mail naar groenehoeve@gmail.com en informeer naar de mogelijkheden!