De praktijk

In onze praktijk schenken we aandacht aan alle aspecten van het menszijn (de emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele kanten van de mens).

Herkent u zich in een van de onderstaande mogelijkheden, neem dan contact op via het contactformulier.

 • Meer inzicht krijgen in je zelf (persoonlijke ontwikkeling)
 • Ik-sterkte vergroten
 • Verminderen van stress
 • Aanleren van ontspanning
 • Leren omgaan met emoties
 • Faalangst verminderen
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Willen weten wie je bent en/of wat je wilt
 • Op zoek zijn naar zingeving
 • Het dagelijks functioneren verbeteren
 • Het verminderen van onzekerheid en angst

Bij Praktijk Wildschut terecht voor de volgende disciplines:

 1. Complementaire psychosociale therapie
 2. Ambulante begeleiding
  • ondersteuning bij het meer structureren van je bestaan
  • ondersteuning in de omgang met instanties
  • begeleiding bij het aangaan van sociale contacten
 3. Coaching
  • begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling
  • Neuro Linguïstisch Programmeren
  • wachttijdoverbrugging

Complementaire psychosociale therapie is een aanvulling op een bestaande, reguliere, therapie waarvan u al dan niet gebruikt maakt. Wanneer een client psychische en/of sociale problemen ervaart helpt de complementair psychosociaal therapeut de client om zijn gevoelens vollediger te ervaren, zijn gedachten te verhelderen en zijn gedrag effectiever te maken.

Als ambulant begeleidster komt ik bij thuis. Samen met u kijken we welke hulp u nodig heeft waarbij rekening wordt gehouden met de gezinssituatie en met de eventueel reeds aanwezige hulp. Samen met u en wie belangrijk voor u is, stellen we een ondersteuningsplan met doelen op. De doelen worden 4 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Zo nodig verwijs ik u door. Ook kan ik u begeleiden bij een bezoek aan bijvoorbeeld de specialist.

Onze laagdrempelige Coaching is bij uitstek geschikt om te gebruiken als je vastloopt in het dagelijkse leven om de knoop te ontwarren en de draad weer op te pakken. Veelal gebeurt dit door inzicht te krijgen in het eigen gedrag en daar positieve veranderingen in aan te brengen. Ook is coaching bij uitstek geschikt om de eventuele wachttijd bij een andere instantie te overbruggen om escalatie van problemen te voorkomen. Het geeft rust en u heeft zelf de autonomie over de coaching.

U kunt zich schriftelijk aanmelden middels het contact formulier. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Na aanmelding maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek. Dit is een eenmalige, korte, vrijblijvende kennismaking van maximaal een half uur. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u besluit tot een intake gesprek maken we hier een afspraak voor.

Het intake gesprek duurt één tot anderhalf uur.
Vervolgsessies duren één uur.

 

De praktijk is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. We beschikken echter over ruim voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast is de praktijk minder toegankelijk voor minder-validen. Hiervoor is ambulante coaching dan wel begeleiding bij uitstek geschikt. Ik kom dan naar U toe.

Openingstijden

De praktijk is open op:
Maandag: 19.00-22.00 uur
Dinsdag: 19.00-22.00 uur
Woensdag:    11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur.
Donderdag: 19.00-22.00
Vrijdag:          11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur.

Ook zijn er mogelijkheden voor telefonische en beeldbel afspraken binnen de opgegeven tijden. Geef uw voorkeur aan in het contactformulier of met het terugbel verzoek.

Werkwijze:

Kennismakingsgesprek

Met dit gesprek krijg ik meer inzicht in uw situatie en kunnen wij samen uw hulpvraag verduidelijken. Tevens bespreek ik met u de diverse mogelijkheden voor therapie (inzet methodieken) en de duur van uw traject.

Intakegesprek

In dit gesprek worden alle administratieve verplichtingen ingevuld en bespreken we uw coachingsproces.

U tekent de behandelovereenkomst en eventueel de toestemmingsverklaring indien het een minderjarige betreft. Ook bespreken we de facturatie en wijze van betaling. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. En daarna start uw persoonlijke traject.